Scenariusz lekcji informatyki dla klasy I gimnazjum

 

Temat: Lekcja organizacyjna – zasady korzystania z pracowni komputerowej.

 

 

Cele operacyjne

 

Uczeń:

*   zna regulamin pracowni komputerowej,

*   zna zasady bezpiecznego użytkowania zestawu komputerowego

*   zna zasady prawidłowej organizacji stanowiska pracy,

*   umie pracować stosując się do poznanych zasad i regulaminu.

 

Środki dydaktyczne

 

Komputery, dyskietki i płyty CD, program antywirusowy, tablica, mazaki, zeszyty, długopisy.

 

Przebieg zajęć

 

  1. Ćwiczenie: Jak włączyć komputer?

Uczniowie siadają przy stanowiskach komputerowych. Nauczyciel rozdaje uczniom instrukcję poprawnego włączania komputera. Wyjaśnia uczniom, że komputer jest bezpiecznym narzędziem pracy, jeśli przestrzega się pewnych zasad postępowania. Uczniowie wykonują polecenia:

a)      Przed uruchomieniem komputera sprawdź poprawność połączeń całego zestawu. Czy jakiś kabel wydaje się uszkodzony albo leży niewykorzystany? Czy wentylator z tyłu komputera jest odsłonięty, aby mógł efektywnie pracować?

b)      Najpierw włącz urządzenia dołączone do komputera (monitor), a dopiero na końcu jednostkę centralną, czyli właściwy komputer. Pamiętaj, że wyłączanie przeprowadzić w odwrotnej kolejności.

 

  1. Ćwiczenie: Dyskietka i CD.

Gdy wszyscy włączyli komputery, nauczyciel rozdaje każdemu po jednej dyskietce i jednej płycie CD. Następnie wyjaśnia w jaki sposób korzysta się z tych nośników danych, jak je trzymać w ręku i jak prawidłowo wkładać je w szczeliny napędów. Przestrzega, że nie wolno umieszczać tam innych rzeczy. Po wykonanym ćwiczeniu zbiera dyskietki i płyty.

 

3.      Miniwykład: Wirusy komputerowe.

Na komputerze znajduje się regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego. Nauczyciel podaje ścieżkę dostępu uczniom, którzy wyświetlają dokument i zapoznają się z nim. Następnie regulamin rozszerzony jest o miniwykład o wirusach komputerowych wygłaszany przez nauczyciela:

Wirus komputerowy to niewielki program, który potrafi się samodzielnie rozmnażać. Podstawową cechą wirusów komputerowych jest to, że nie są samodzielnie wykonywanymi programami lecz dołączają się do innych programów wykonywalnych. Program, do którego dołączył się wirus, nazywamy nosicielem wirusa. Wirusy zmieniają pracę programu-nosiciela lub wpływają na działanie całego systemu operacyjnego. Najczęściej wirusy przenoszone są na dyskietkach lub innych nośnikach zapisu, ale też bardzo często dostają się na dysk za pośrednictwem Internetu. Dlatego też, należy unikać wchodzenia na „podejrzane witryny internetowe”, zwłaszcza takie, które prezentują treści nie przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Najprostszą metodą zapobiegania zarażeniu naszego systemu wirusem jest zaopatrzenie się w program antywirusowy i korzystanie z niego, za każdym razem, gdy mamy do czynienia z danymi, które zostały zgrane z Internetu bądź z innego komputera.

 

4.      Ćwiczenie: Skanowanie folderu za pomocą programu Norton Antyvirus.

Uczniowie świadomi zagrożeń ze strony wirusów muszą nauczyć się korzystać z narzędzia zwalczającego niepożądane, złośliwe programy. Nauczyciel pokazuje uczniom jak skanuje się wybrany obszar dysku za pomocą programu Norton Antyvirus. Następnie, każdy wykonuje to samo na wybranym folderze.

 

5.      Ćwiczenie: Zdrowie a komputer.

Nauczyciel rysuje na tablicy tabelkę. Uczniowie przerysowują ją do swoich zeszytów przedmiotowych.

 

Co szkodliwego jest w komputerze?

Jak człowiek przyczynie się do uszczerbku na zdrowiu?

Jakie symptomy chorobowe może wywołać komputer?

Jak zapobiegać pogorszeniu zdrowia?

 

 

 

 

 

Po narysowaniu tabeli nauczyciel prosi uczniów o wypełnienie tabelki na tablicy. Gdy jeden uczeń podchodzi i prezentuje swoje zdanie, reszta przepisuje je do zeszytu. Gdy uczniom brakuje pomysłów, nauczyciel podpowiada. Przykładowe odpowiedzi na każde z pytań to:

 

Kolumna I: pole elektrostatyczne, wiatr elektryczny, pole elektromagnetyczne małych częstotliwości, promieniowanie nadfioletowe, niewielkie promieniowanie rentgenowskie, migoczący lub niewyraźny obraz

Kolumna II: siedzi za długo przy komputerze, trzyma twarz blisko ekranu monitora, korzysta ze starego (gorszego) zestawu komputerowego, garbi się, ustawia monitor pod słońce (robią się odbicia)

Kolumna III: bóle głowy, bóle kręgosłupa, skrzywienie kręgosłupa, łzawienie i pieczenie oczu, napięcie mięśni, ogólne rozdrażnienie, schorzenia dłoni wynikające z nienaturalnego ich ułożenia na klawiaturze

Kolumna IV: używać bezpiecznych i niemigających monitorów, odprowadzać ładunki elektryczne przewodem połączonym z masą komputera, zachować bezpieczną odległość od monitora (co najmniej 0,5m), skierować monitor tyłem do ściany, robić przerwy w korzystaniu z komputera, robić ćwiczenia relaksujące wzrok, robić ćwiczenia rozciągające mięśnie, robić ćwiczenia prostujące kręgosłup, zachować odpowiednią wilgotność powietrza, ustawić odpowiednio oświetlenie

 

6.      Pogadanka: podsumowanie

Nauczyciel rozmawia z uczniami o tym, czego dowiedzieli się na lekcji. Uczniowie mają za zadanie ułożenie motta-morału lub rymowanki podsumowującej bezpieczne korzystanie z komputera.

 

 

Opracował: Wiesław Madejski