Zadania utrwalające wiadomości z

EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW

w technikum ekonomicznym.

 

Zadania dotyczą następujących działów :

 

1.    GOSPODARKA ZAPASAMI

2.    ZATRUDNIENIE I PŁACE

3.    PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 

 

 

1. GOSPODARKA ZAPASAMI

 

Gr. A

 

 1. Jakie czynniki wpływają na stan zapasów w jednostce sprzedaży detalicznej ?

 

 1. Oblicz wskaźnik rotacji w razach i dniach za okres roczny dla sklepu branży chemicznej przyjmując, że obroty i zapasy kształtowały się następująco :                                                                                                 

-         zapas na 1. 01.  10 000,-

-         zapas na 31.03.  6 000,-

-         zapas na 30.06.  7 000,-

-         zapas na 30.09.  9 000,-

-         zapas na 31.12.  8 000,-

-         obrót towarowy  60 000,-

            Podaj, co oznaczają uzyskane wyniki.

 

 1. Oblicz wartość niedoboru i wartość limitu ubytków oraz znajdź różnicę między nimi.                                                                     

      Wyjaśnij, co należy zrobić ? W jednostce sprzedaży detalicznej wartość księgowa                                      

      majątku wynosiła 12 500,-  , stan faktyczny stwierdzony w czasie inwentaryzacji                                                                                                                            

      wyniósł 12 200,-  Limit ubytków wynosi 0,5 % . Obrót towarowy  w okresie między

      inwentaryzacjami wynosił 50 000,- .

 

Gr. B

 

 1. Jakie są przyczyny powstawania ubytków naturalnych ?

 

 1. Oblicz wskaźnik rotacji w razach i dniach w I kwartale dla sklepu branży kosmetycznej przyjmując, że obroty i zapasy kształtowały się następująco :            

-         zapas na 1.01.  6 000,-

-         zapas na 1.02.  5 500,-

-         zapas na 1.03.  6 500,-

-         zapas na 31.03.  8 000,-

-         obrót towarowy  30 000,-

Podaj, co oznaczają uzyskane wyniki. 

  

 1. Oblicz wartość niedoboru i wartość limitu ubytków oraz znajdź różnicę między nimi.                                                       Wyjaśnij , co należy zrobić ?  W jednostce sprzedaży detalicznej wartość księgowa                                                                    majątku wynosiła 14 320,-  stan faktyczny stwierdzony w czasie inwentaryzacji  wyniósł 14 230,-. Limit ubytków wynosi 0.1%. Obrót towarowy między inwentaryzacjami wynosił 60 000,-

 

 

2. ZATRUDNIENIE I PŁACE

 

ZADANIE 1

 

Założenia:

W przedsiębiorstwie produkującym buty „BUCIK” Sp. z o. o. ul.  Parkowa 19, 75-109 w Poznaniu , NIP 838-43-49-867, REGON 6806290320 jesteś zatrudniony(a) na stanowisku referenta do spraw zatrudnienia i płac.

 W kwietniu w przedsiębiorstwie na umowę o pracę byli zatrudnieni następujący pracownicy:

1.      Jan Kowalski z miesięczną płacą zasadniczą 2 100,-. Jest on Kierownikiem działu ekonomicznego, posiada wyższe wykształcenie. W związku z tym otrzymuje co miesiąc dodatek funkcyjny wynoszący 100,- , otrzymał również premię w wysokości 15% płacy zasadniczej.

2.      Alicja Nowak z miesięczną płacą zasadniczą 1 300,- nie otrzymała premii w związku z jej pierwszym zwolnieniem lekarskim, na którym przebywała 9 dni (jej wynagrodzenie łączne z ostatnich 6-ciu miesięcy wynosi  7 800,-). Pobiera zasiłek rodzinny na 2 dzieci w kwocie 85,-.

3.      Marcin Witkowski pracujący w systemie akordowym z premią uzależnioną od wyników pracy. Jego stawka godzinowa wynosi 8,50,-/godz. a norma wyrobu 4szt./godz. lub 15min./szt. W marcu wykonał 1000 szt. wyrobów gotowych. Otrzymał również premię w wysokości 5% płacy zasadniczej .

 

Zadanie do wykonania:

Sporządź;

    -listę płac nr 3 za miesiąc kwiecień dla wyżej wymienionych pracowników,

    -deklarację ZUS-DRA  

 

ZADANIE 2

 

Założenia :

W przedsiębiorstwie produkującym zabawki „Bobo” Sp. z o. o. ul. Wesoła 19, 75-109 w Krakowie, NIP 838-22-49-883, REGON 930290280 jesteś zatrudniony(a) na stanowisku referenta do spraw zatrudnienia i płac.

W marcu w przedsiębiorstwie na umowę o pracę byli zatrudnieni następujący pracownicy :

1.  Adam Stefanowicz z miesięczną płacą zasadniczą 2000,-. Jest kierownikiem działu              ekonomicznego, posiada wyższe wykształcenie. W związku z tym otrzymuje co miesiąc dodatek funkcyjny wynoszący 150,-, otrzymał również premię w wysokości 15 % płacy zasadniczej.

2.  Ewa Kowalska z miesięczną płacą zasadniczą 1200,- nie otrzymała premii w związku z jej pierwszym zwolnieniem lekarskim, na którym przebywała 8 dni ( jej wyngrodzenie łączne z ostatnich 6-ciu miesięcy wynosi 7000,-). Pobiera zasiłek rodzinny na 2 dzieci.

3.  Marcin Nowak pracujący w systemie akordowym z premią uzależnioną od wyników pracy. Jego stawka godzinowa wynosi 6,50,-/godz. a norma wyrobu 4 szt./godz. lub 15 min./szt. W marcu wykonał 1000 szt. Wyrobów gotowych. Otrzymał również premię w wysokości 5 % płacy zasadniczej.

 

Zadanie do wykonania:

Sporządź:

-  listę płac nr 3 za marzec dla wyżej wymienionych pracowników,

-  deklarację ZUS - DRA  

 

 

 

3.  PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 

Gr. A

 

 

 1. Planowana produkcja wynosi 80 000 szt. wyrobów . Ustalona norma pracochłonności        1 wyrobu wynosi 12 minut, a stawka akordowa 4,20 zł za 1 godz.  Obliczyć kwotę wynagrodzeń zasadniczych .
 2. Planowana roczna produkcja wynosi 148 000 szt. wyrobów, pracochłonność planowana 30 minut na sztukę, a efektywny czas pracy 1 robotnika 1850 godz.  Oblicz planowane zatrudnienie .
 3. Ustal miesięczne zapotrzebowanie na materiały w mierniku ilościowym . Planowana produkcja papieru toaletowego w kwietniu wynosi  2 000 000 rolek . Zapas początkowy wynosi : makulatura 13 000 kg, tektura 6 500 kg . W produkcji zużywa się następujące materiały :

 

 

Rodzaj materiału

 

 

Wskaźnik rotacji

 

Norma zużycia

 

Makulatura

 

5 dni

 

0,06 kg / rolkę

 

 

Tektura

 

5 dni

 

0,03 kg/rolkę

 

 

 

 

Gr. B

 

 1. Planowana produkcja wynosi 300 000 szt. wyrobu, a norma wyrobu 5 szt. na 1 robotnikogodzinę. Stawka akordowa wynosi 3 zł na godz. Obliczyć kwotę wynagrodzeń zasadniczych .
 2. Przędzarki obrączkowe zainstalowane w przędzalni mają łącznie 4 800 wrzecion .  Zgodnie z normą 1 prządka obsługuje 80 wrzecion . Przędzalnia pracuje na 2 zmiany . Planowana absencja usprawiedliwiona wynosi 20 % czasu nominalnego . Oblicz planowane zatrudnienie prządek .
 3. Ustal miesięczne zapotrzebowanie na materiały w mierniku ilościowym . W marcu przewiduje się wyprodukować 2 000 szt. garsonek . Stan początkowy tkaniny lnianej wynosi 2 400 mb , a tkaniny podszewkowej 1 200 mb .

 

 

Rodzaj materiału

 

 

Wskaźnik rotacji

 

Norma zużycia

 

Tkanina lniana

 

 

15 dni

 

2 ,70 mb

 

Tkanina podszewkowa

 

 

6 dni

 

2 , 40 mb

 

Opracowała :

Dorota Maciąg